Principal påstand

I en retssag kan man have flere påstande. Den principale påstand vil være det, man først og fremmest ønsker at opnå. Man kan også have en subsidiær påstand, hvilken man ønsker taget til efterfølge, hvis ikke den principale påstand kan gennemtrumfes.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.