Præceptiv regel

En præceptiv regel er en tvingende regel. Sagt på en anden måde kan loven ikke tilsidesættes i en aftale mellem parterne. Dette gælder fx forbrugerbeskyttelseslove. Modsætningen til en præceptiv lov er en deklaratorisk lov.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.