Omstødelse af ægteskab

Et ægteskab kan omstødes, eller ophæves om man vil, under visse omstændigheder. Omstødelse er et alternativ til skilsmisse eller separation. Et ægteskab kan efter dansk lov omstødes, hvis fx husbonden har flere koner eller hvis parterne er nært beslægtede. Det kan også ske, hvis der skal ske skilsmisse efter kort tids ægteskab og en bodeling ikke vil give mening efter FBSL § 69.

Læs mere om skilsmisse bodeling her.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.