Negativ aftalebinding

Undertiden støder man på aftaler, hvori tavshed anses som værende accept af tilbuddet – således, at man bliver bundet ved ens passivitet. Her er der tale om negativ aftelebinding. Forbrugeraftalelovens § 8 forbyder en række former for negativ aftalebinding. I visse forhold, fx ændring af forsikringsvilkår, er negativ aftalebinding dog ganske udbredt og anerkendt.

Det er sværere at få omstødt en aftale indgået ved negativ aftalebinding i erhvervsmæssigt regi end i privat regi.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.