Mortifikation

Mortifikation er en retsafgørelse. At mortificere et dokument vil sige, at man erklærer dokumentet ”dødt og magtesløst”. Man kan fx mortificere et pantebrev, der ikke længere ’har gang på jorden’.

Mortifikation af værdipapirer, som netop et pantebrev, kan søges af den, som synes, han er berettiget til dokumentet – men som ikke står som ejer.

Ligeledes kan rettigheder og servitutter over brugen af fast ejendom søges mortificeret.

Mortifikation er en langvarig proces. Vi kan hjælpe med at finde advokat til at bistå med mortificeringen af et givent dokument. Indhent op til 3 tilbud fra advokater – start herunder:

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.