Morarente

Morarente kaldes også for forhalingsrente. Morarenten er den rente, en kreditor kræver ved skyldners misligholdelse. Morarenten er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på hele 7 %. Dette følger af rentelovens § 5.

Morarenten er ganske voldsom med andre ord. Morarenter kan løbe på fra den dag, gælden skulle have været betalt. Morarente er ikke det samme som procesrente.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.