Livsarving

Arveladers børn, inklusive adoptivbørn, og børnebørn i ubegrænset led kaldes livsarvinger. Dette følger af arvelovens § 1.

Ved at oprette et testamente er det muligt såvel kvalitativt som kvantitativt at ændre fordeling af arven for arvelader.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.