Licensaftale

En licens aftale er en aftale, hvor indehaveren af en immaterielret – fx en patentret eller en ophavsret – giver en anden person eller virksomhed ret til at bruge denne rettighed. Dette sker typisk mod betaling af et (ofte løbende) licensbeløb.

Licensaftalen kan udmærket være en aftale med eneret.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.