Konservativ arvepagt

En konservativ arvepagt er en forpligtelse til ikke at ændre i et testamente eller oprette nyt testamente. Denne forpligtelse skal ske i testamentsform. I praksis oprettes altså et testamente med en række ønsker for deling af arven samt en paragraf om, at testamentet ikke kan ændres.

I praksis oprettes de færreste testamenter med en konservativ arvepagt som denne.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.