Konkursrytteri

Den akt at oprette en række selskaber med begrænset hæftelse – fx anpartsselskaber, iværksætterselskaber eller partnerselskaber – og lader dem gå konkurs blot for at lade den reelle drift fortsætte i et andet selskab og derved anden juridisk ramme, uden at dække konkursboets kreditorer, kaldes konkursrytteri.

Konkursrytteri er ulovligt og et misbrug af konkursinstituttet – om end svært at ”forhindre” i praksis. Ofte frakendes konkursryttere retten til at drive virksomhed. Herefter begynder mange dog at benytte stråmænd som venner og familie (ofte uden deres vidende).

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.