Klientkonto

Alle danske advokatfirmaer skal have en klientkonto hos et bankinstitut. Klientkontoen bruges til at holde klienters midler i forbindelse med fx stiftelse af et selskab eller deponering af kapital med brug på opstart af sag.

Advokatsamfundet opstiller strikse regler for oprettelsen og brugen af denne klientkonto. Midlerne på klientkontoen tilhører ikke advokatfirmaet – de er blot til stede her enten for at bevise værdi overfor fx Erhvervsstyrelsen eller for at sikre sig betaling fra klient.

Misbrug af klientkontoen straffes efter straffelovens § 278 om underslæb.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.