Justitsmord

Ved justitsmord forstås et juridisk mord – eller med andre ord, domsfældelse med straf til følge af en uskyldig. Hvis en uskyldig dømmes, er der altså tale om et justitsmord.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.