Gruppesøgsmål

Flere personer har mulighed for at lave et samlet søgsmål. Her behandles ensartede krav fra flere personer. Hjemlen efter dansk lov er retsplejelovens § 23.
En række betingelser skal være opfyldt for, at et gruppesøgsmål kan sættes op. Søgsmålsformen er ikke nær så udbredt som i USA, hvor det juridiske system er opbygget anderledes end tilfældet er i Danmark.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.