Funktionær

En ansat, der i gennemsnit arbejder mere end 8 timer om ugen i en tjenestestilling – altså undergivet en arbejdsgivers instrukser – og som er beskæftiget fortrinsvis med enten handels- eller kontorarbejde, kaldes en funktionær.
Funktionærer har en række rettigheder, der følger af funktionærloven.
Nogle virksomheder spekulerer i at undgå at falde ind under funktionærloven ved at ansætte medarbejdere til 8 timer om ugen, uanset de er der længere. Disse kontrakter kan blive tilsidesat og den ansatte alligevel få rettigheder som en funktionær ved en konkret bedømmelse.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.