Formuefællesskab

Ved indgåelse af ægteskab får man efter dansk lov automatisk formuefællesskab, hvis ikke man aftaler andet mellem ægtefællerne. Formuefællesskab medfører, at alt, hvad der er bragt ind i ægteskabet og alt der senere erhverves deles ligeligt mellem de to ægtefæller.
Ønsker man ikke formuefællesskab – der også omtales fælleseje – er det muligt at skrive en ægtepagt og derved oprette en grad af særeje.
Arv og gaver fra tredjemand kan også gives som særeje. For arvs vedkommende sker dette ved at skrive et testamente herom fra testator.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.