Forladt arv

Arv, hvortil der ingen arving er, kaldes danearv eller forladt arv. Denne arv går, når der ingen arvinger er, til statskassen. Har man ingen arvinger – ingen livsarvinger, ingen forældre, ingen bedsteforældre med videre – er det muligt med et testamente selv at bestemme hvor ens arv går til i stedet for blot at lade den gå til statskassen.
Det er de færreste, der ønsker, at deres arv går til statskassen – alligevel sker det hver eneste år, at en person dør uden arvinger og intet testamente har skrevet.
Læs mere om at skrive testamenter her.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.