Foreløbig tinglysning

Som alternativ til en endelig (og almindelig) tinglysning, er det muligt at lave en foreløbig tinglysning. En foreløbig tinglysning kaldes også undertiden tinglysning med frist.

Læs mere om tinglysning her.

Ved en foreløbig tinglysning gives udstederen af dokumentet – fx et skøde – en frist, så dokumentet slettes, hvis ikke forholdet berigtiges inden fristens udløb. En foreløbig tinglysning bruges fx i det tilfælde, hvor det ikke er helt klart, om udsteder har rådighed over det omhandlede aktiv.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.