Fondsaktier

Aktier eller anparter, der udstedes i forbindelse med kapitalforhøjelse i en fond, kaldes fondsaktier. Denne kapitaloverførsel sker med tidligere indtjent, men ikke udbetalt overskud i fonden. I forbindelse med kapitalforhøjelse i fonden, kan det anbefales at tage kontakt til en advokat.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.