Favor testamenti

Favor testamenti er en juridisk grundsætning, hvorefter et testamente, der er i strid med arvelovens bestemmelser, tolkes i retning af det, testator ønskede.

Det betyder, at man ikke helt ignorerer en bestemmelse, der ellers ikke er juridisk gældende – man forsøger at tolke den ind på en sådan måde, så det passer med hvad testator ønskede i så vidt muligt omfang.

Favor testamenti er et problem, man nemt kan undgå ved at få hjælp fra en advokat i forbindelse med oprettelse af ens testamente. Advokaten vil sikre at testamentet er klart beskrevet og i overensstemmelse med alle gældende love.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.