Fællesboopgørelse

En ægtefælle, der har siddet i uskiftet bo, skal aflevere en opgørelse over samtlige af fællesboets aktiver og passiver samt dennes eventuelle særeje senest 6 måneder efter førstafdødes bortgang. I dag kaldes det også en åbningsstatus.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.