Entreprisekontrakt

En entreprisekontrakt er en kontrakt omkring et byggeri- eller anlægsarbejde. Entrepreisekontrakten indgås mellem bygherren og en eller flere entreprenører. Entreprenørerne forpligter sig her til at udføre hovedentrepreisen eller dele af den. Ofte anvendes standardvilkårerne i sættet AB92.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.