Ejerservitut

I forbindelse med køb af fast ejendom er en af boligadvokatens opgaver at tjekke tinglyste servitutter på ejendommen, herunder ejerservitutter. En ejerservitut er en servitut (tinglyst rettighed) til fordel for ejeren af fast ejendom.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.