Egenkapital

Et selskabs egenkapital består af selskabets samlede aktiver og det fratrukne gæld. Egenkapitalen er altså et udtryk for, hvor store aktiver og likvide beholdninger selskabet har lige nu. Et selskabs egenkapital skal blandt andet nedskrives i årsrapporten, der afleveres til Erhvervsstyrelsen og danner grundlag for den senere betaling af skat.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.