Dividende

Dividende kan være udtryk for to forskellige ting.

Den ene er den forholdsmæssige andel, en kreditor har mulighed for at få i et konkurs– eller dødsbo, hvor ikke alle krav kan dækkes. Dividenden udregnes efter at alle krav er gjort op og aktiver realiserede.

Det kan også være udtryk for det udbytte, som ved afslutning af et regnskabsår udbetales til medlemmerne af en andels- eller brugsforening som deres andel af overskuddet.

Og endeligt kan det være udbyttet i et aktieselskab eller anpartsselskab.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.