Bortkomstklausul

I et notartestamente er det muligt at indsætte en bortkomstklausul. Denne medfører, at notarens kopi af notartestamentet har samme gyldighed som den originale version, hvis denne skulle blive væk.

Det er almindelig praksis at indsætte en sådan bortkomstklausul i et notartestamente. Oprettes i stedet for et vidnetestamente, er det i sagens natur ikke muligt at indsætte denne klausul. Det er anbefalsesværdigt at oprette et notartestamente for at benytte de fordele, der er knyttet hertil (som fx netop muligheden for en bortkomstklausul).

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.