Bogføringspligt

I Danmark er alle erhvervsdrivende – både virksomheder og selskaber – pligtige til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år jf. Bogføringslovens § 10.

Alle virksomheder og selskaber, foruden en anden række af foretagenender jf. bogføringslovens § 1, skal altså bogføre. Det er ikke bestemt, om dette sker ved hjælp af egen håndkraft, et online regnskabsprogram eller ved hjælp af en bogholder.

Den løbende bogføring udmunder for selskabers vedkommende i et årsregnskab og en årsrapport, der indleveres til Erhvervsstyrelsen.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.