Bodelingsoverenskomst

En bodelingsoverenskomst er et dokument, der angiver to ægtefællers fordeling af boets aktiver og midler i forbindelse med enten skilsmisse eller separation. En bodelingsoverenskomst kan laves uden en advokat, hvis parterne er enige, men ofte vil en advokat blive brugt for at sikre det for partens bedste resultat.

En skilsmisseadvokat kan alene være part for den ene side i en skilsmissesag og kan altså ikke repræsentere begge ægtefællerne.

Læs mere om skilsmisse og bodeling her.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.