Bagvaskelse

Der er tale om bagvaskelse, når man – selvom man godt ved, eller burde vide, det ikke er sandt – udbreder sigtelser mod en anden part. Bagvaskelse er hjemlet i straffelovens § 267 og straffes med op til 2 år fængsel og er derved væsentligt mere alvorlig end injurierne i § 267 i samme lov, der blot hjemler op til 4 måneders fængsel.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.