Båndlæggelse

Båndlæggelse beskriver de ordning, hvor midler efter fx et dødsbo fastbindes, således at ejeren (fx en arving) ikke kan råde over dem. Ejeren får stadig udbyttet, fx renter, men hans kreditorer er samtidigt udelukket fra at søge fyldestgørelse i det båndlagte.

Båndlæggelse af arv kan tilsidesættes, hvis det ikke længere tjener et rimeligt formål jf. arvelovens § 56. Det kan også tilsidesættes, hvis arven er af ringe værdi.

Båndlagt arv er som udgangspunkt skilsmissesæreje jf. § 58 i arveloven, men dette er muligt at ændre ved at oprette et testamente herom.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.