B-aktie

I et selskab er det muligt at udstede A-aktier og B-aktier, der har forskellige (ofte) stemmerettigheder. På denne måde kan en minoritetsejer have lige så meget indflydelse som majoritetsejeren ved hjælp af A- og B-aktiestrukturen.

At udøve forskellige aktieklasser er ganske almindelig praksis i mange danske selskaber.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.