Arvefald

Ordet arvefald beskriver det tidspunkt, hvor arven falder – det vil altså typisk være arveladers død, men mindre, der gives et arveforskud. Arvefaldet beskriver teknisk set det tidspunkt, da arvingerne erhverv en aktuel ret til andel i afdødes efterladenskaber (samt naturligvis adgang til at indtræde i hans forpligtelser). Der kan være tale om udskudt arvefald, hvis dette tidspunkt ligger senere end normalt, altså ved afdødes bortgang.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.