Anonymt selskab

I et anonymt selskab er medlemmerne anonyme. Anonym er her forstået på den måde, at medlemmer ikke hæfter personligt for selskabets gæld. Eksempler på anonyme selskaber er iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber og partnerselskaber (sidstnævnte er en kombination af førnævnte aktieselskaber samt kommanditselskaber).

Kapitalen i disse anonyme selskaber beror på medlemmernes indskud.

Modsætningen til et anonymt selskab er en virksomhed, hvor der hæftes personligt for virksomhedens gæld – altså en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.