Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er den myndighed, der er højeste administrative klageinstans for en række forskellige afgørelser inden for socialretten. Ankestyrelsen kan alene behandle sager, der har principiel eller generel betydning for området og ikke alle sager kan altså ankes til Ankestyrelsen.

Det er ikke nødvendigt at bruge en advokat i forbindelse med en anke til Ankestyrelsen, men det kan være anbefalet afhængigt af omstændighederne.

Ankestyrelsen kan fx komme i spil i sager omkring forældremyndighed.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.