Ankenævn

En overordnet ankenævn har mulighed for at prøve en underordnet myndigheds afgørelse. Betegnelsen ankenævn bruges, når underinstansen er part i en sag. Hvis ikke underinstansen er part i en sag, bruges betegnelsen overinstans.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.