Anke

At anke en given sag eller afgørelse vil sige at indbringe afgørelsen for højere instans. Anker man en afgørelse til højere instans, vil der påny blive foretaget en selvstændig prøvning af sagen. Typeeskemplet er en afgørelse i byretten, der ankes (eller, med et gammelt ord, kæres) til Landsretten.

Det er ikke altid muligt at anke en dom til højere instans. Har man fået en afgørelse i Landsretten, er det ikke muligt at anke denne til Højesteret, med mindre, man får tilladelse hertil.

Det er dog næsten altid muligt én gang at anke til højere instans. I tilfældet med Landsretten vil det allerede være andeninstans, der førsteinstans er byretten. Få sager starter ved Landsretten, og i disse sager er der fri adgang til at anke sagen for Højesteret.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.