Anerkendelsessøgsmål

Anerkendelsessøgsmål kendes også som fastsættelsessøgsmål. Formålet med et sådant søgsmål er ikke at gennemføre et krav (om penge), men at få modparten til at anerkende fx en ret. Det kan fx være, at modparten er erstatningspligtig, at modparten ikke må bruge ens tinglyste areal eller at en afskedigelse var ugyldig (og der derfor skal betales godtgørelse).

Et anerkendelsessøgsmål kan både ske som en almindelig retssag eller en småsag – sidstnævnte under forenklede regler og hurtigere proces.

Modsætningen til et anerkendelsessøgsmål er et fuldbyrdelsessøgsmål, hvorefter der fuldbyrdes et krav om fx 200.000 kroner i en sag.

Det er almindeligt at anvende en advokat til at repræsentere en i forbindelse med et anerkendelsessøgsmål for de danske domstole.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.