Aktionæroverenskomst

Aktionærerne i et aktieselskab har mulighed for at lave en aktionæroverenskomst, som regulerer deres rettigheder som forpligtelser i selskabet. En aktionæroverenskomst vil også ofte regulere forpligtelser i forhold til at afgive stemmer i selskabet og aftale om forkøbsret, med købsret samt andre optioner.

For så vidt angår et anpartsselskab anvendes ofte terminologien ejeraftale for en aftale mellem selskabets ejere til at regulere deres rettigheder og forpligtelser. Hverken selskabsloven, stiftelsesdokumenterne eller vedtægterne i et selskab regulerer i tilpas grad rettigheder og forpligtelser i et selskab, hvilket derfor er overladt enten til en ejeraftale eller en aktionæroverenskomst.

Vi kan i JUF.dk hjælpe dig ved at skaffe op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra dygtige erhvervsadvokater på oprettelsen af en aktionæroverenskomst. Det er gratis og uforpligtende at indhente tilbud med os.

Start herunder – du er videre allerede i dag:

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.