Aktionærlån

Efter aktieselskaslovens § 115 er det ikke tilladt for et aktieselskab at yde lån til aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktører i selskabet. Det gælder også for samme til et holdingselskab til selskabet eller personer, der er nært beslægtede til disse.

Et aktionærlån er derfor også per definition et ulovligt aktionærlån.

Den klare grænse mellem selskabets midler og ejernes midler som man ser i et selskab, findes ikke på samme måde i en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab. Her er det ikke et krav på denne måde at opdele midlerne (uanset, det er en meget fornuftig måde at gøre tingene på).

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.