Aktieklasser

Udgangspunktet jf. aktieselskabslovens § 17 er, at alle aktier i et selskab har lige ret i forbindelse med fx afstemning. Det er dog muligt at aftale andet og derved inddele selskabet i A-aktier og B-aktier med fx forskellige stemmerettigheder. Det er også muligt at inddele mellem præferenceaktier og ordinære aktier.

At opdele aktierne i et selskab i forskellige aktieklasser er ganske almindelig praksis i mange danske selskaber.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.