Aktiebog

En aktiebog er en komplet fortegnelse over et givent selskabs aktionærer. Aktiebogen er tilgængelig for både bestyresen og offentlige myndigheder. Minder om en ejerbog for selskaber. Aktiebogen til et givent selskab oprettes normalt af advokaten i forbindelse med stiftelsen af selskabet og ændres herefter af samme advokat, når der kommer nye ejere til eller fra selskabet.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.