Aktieaflønning

Det er muligt mellem arbejdsgiver og arbejdstager at aftale aktielønning. Dette er en ordning, hvor arbejdstageren – en lønmodtager – har mulighed for på senere tidspunkt, eventuelt under givne omstændigheder, at købe aktier eller anparter i virksomheden, hvori arbejdstageren er ansat (eller anden virksomhed forbundet ved koncernstruktur).

En eventuel aftale om aktieaflønning indsættes typisk i ansættelseskontrakten eller som tillæg hertil. Aftalen reguleres af aktieoptionsloven, hvilket betyder, at retten som udgangspunkt bortfalder, hvis arbejdstageren selv siger sin stilling op.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.