Akkvisitiv arvepagt

Det er muligt ved aftale at indsætte en anden person i ens sted som arving. Det sker ved hjælp af en akkvisitiv arvepagt. Oftest laves en sådan akkvisitiv arvepagt i forbindelse med en større overenskomst som følge af fx skilsmisse.

En akkvisitiv arvepagt skal jf. arvelovens § 68 stk. 2 ske i testamentsform. Der skal altså oprettes et testamente for på denne måde at overgive arveretten til en anden person. Akkvisitive arvepagt ses ikke ofte i dansk ret.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.