Akkvisitionsfællesskab

Akkvisitionsfællesskab er en formueretlig ordning mellem to ægtefæller, hvor det, som der var var indgåelsen af ægteskabet bliver særeje, mens hvad der senere erhverves forbliver fælleseje.

Akkvisitionsfællesskabet – det, der akkvireres bliver fælleseje og alt andet fra indgåelse er særeje – ses ikke ofte i danske ægteskaber, men er muligt at etablere ved hjælp af oprettelsen af en ægtepagt herom.

Denne ægtepagt kan både oprettes i forbindelse med ægteskabets indgåelse eller efter. Den forudsætter underskridt og accept fra begge parter samt tinglysning.

Det er også muligt at beholde fælleseje, at etablere fx kombinationssæreje eller skilsmissesæreje eller anden særejevariant i ægteskabet ved hjælp af oprettelsen af en ægtepagt.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.