Akkord

Akkord er en gældsordning, hvor kreditors tilgodehavende nedsættes med den tanke, at “nogle penge er bedre end ingen penge”. Indgås der en aftale om akkord, bortfalder resten af den gæld, akkordaftalen omhandler. Ofte indgåes en akkordaftale for et procentuelt baseret beløb af det, kreditor har til gode hos debitor.

Akkord gennemføres oftest frivilligt mellem debitor og kreditor, men det kan også ske ved enten en tvangsakkord eller i forbindelse med en faktisk gældssanering.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.