Advokattvang

Man kan i en retssag eller straffesag blive pålagt advokattvang. Dette betyder, at man er tvunget til at bruge en advokat i forbindelse med sagen. Advokattvang er ikke hjemlet efter dansk lov, så advokattvangen består reelt i, at parten ikke kan lade sig repræsentere af andre end sig selv eller en advokat (og ikke fx en ægtefælle som det under visse omstændigheder er muligt).

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.