Adkomst

At have adkomst til noget betyder, at man har ret til et givent materielt gode. Er et skøde tinglyst i den digitale tinglysning, og står man som ejer af en given grund her, har man adkomst til denne grund.

Man taler undertiden også om en adkomstrubrik, hvilket er den afdeling af et blad i tingbogen, hvor en oversigt over en alle adkomster i fast ejendom er tilgængelige.

En af boligadvokatens opgaver i forbindelse med berigtigelse af fast ejendom er at se, hvilke adkomster der for grunden og i øvrigt er tinglyst og som køber derfor skal være særligt opmærksom på.

Efter Retsplejelovens § 144 er det Advokatnævnet, der er ankeinstans i forhold til beslutninger taget af Advokatrådet.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.