Adhæsionskontrakt

En kontrakt, hvis bestemmelser ensidigt er udformet af den ene part og til fordel for denne, kaldes en adhæsionskontrakt.

Modsætningen til en adhæsionskontrakt er en almindelig kontrakt, der opstår efter forhandling mellem to eller flere parter.

Man taler undertiden også om adhæsionsaftaler, hvilket er tillæg til aftaler, der allerede er indgåede og juridisk bindende.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.