Adækvans

Det erstatningsretlige begreb adækvans omhandler, hvorvidt der er påregnelighed mellem skadelige følger af en given handling. Kører man for stærkt og kommer til skade, er dette en adækvat følge; men kommer man til at skyde en bold ud på vejen, der fører til et brændende kollegium, vil dette næppe være en adækvat – påregnelig – følge.

Adækvans som begreb anvendes inden for erstatningsretten som en af nødvendighederne for at blive pålagt et erstatningsansvar.

Adækvans handler om, hvorvidt skadevolder i en given sag kunne regne med den følge af hans handling, der forelå. Det sker derfor ud fra en konkret og objektiv vurdering.

Hvis der ikke er adækvans, er sammenhængen inadækvat og det vil ikke være muligt at pålægge et erstatningsansvar.

Læs mere om erstatningsadvokater her.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.