Accessorisk forældelse

Ved accessorisk forældelse taler man om bortfald af enten en ret eller et krav efter at den fordring, retten eller kravet knytter sig til, selv forældes. Forældelse af en fordring følger af Forældelsesloven og sker som udgangspunkt efter enten 3, 5 eller 10 år afhængigt af, hvilken type fordring, der er tale om.

Når en fordring bortfalder, bortfalder rettigheder og krav forbundet med denne, og der er tale om accessorisk forældelse. Accessorisk kan løst oversættes til “tilhørende”.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.