A-aktie

En a-aktie er modsætningen til en B-aktie. I et aktieselskab er det muligt at anvende forskellige aktieklasser, hvor de for forskellige klasser har forskellige retspositioner og rettigheder. En mulig opbygning af, er A-aktier tæller 3 gange så meget i en afstemning som B-aktier.

Det er også muligt at lave denne konstruktion i et anpartsselskab, hvor der vil være tale om A-anparter og B-anparter.

Du har mulighed for at lave et sæt vedtægter og tilhørende ejeraftale med A-aktier og B-aktier (og endda C-aktier) ved hjælp af en dygtig erhvervsadvokat.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.